Προς Σε…

Προς Σε ήρα την ψυχήν μου και την καρδίαν μου, εις την αγκάλην Σου
εναπόθεσα, και την αγάπη μου μέσα στην αγάπη Σου, και παρακαλώ Σε,
ευλογία κατάστησέ την για να αναδυθεί μέσα από την ύπαρξή μου και να
αγκαλιάσει ό,τι εγώ διεχώρισα, ό,τι εγώ απεμάκρυνα από εμέ, για να
μπορέσουν τα μάτια μου να ιδούν και να αγκαλιάσουν όλα αυτά που μπροστά
τους έκλεισαν, για να μην τα ιδώ, για να μην τα αναγνωρίσω.
Προς Σε, την ψυχή μου και την καρδία μου στρέφω και αιτώ την αγάπη
Σου, την Αγάπη που ιαίνει, για να ιάνει όλες τις πληγές που δημιούργησα
στην ίδια την ύπαρξή μου.
Εκεί, μέσα στην αγκάλη Σου, ολόκληρο το είναι μου εναποθέτω και
γεύομαι όλην την ομορφιά που αναβλύζει, όλην την δύναμη που αναδύει, όλο
το κάλλος που εκδηλώνει.
Εκεί, μέσα στην αγκάλη του Θεού, θέλω να γείρω να ξαποστάσω, να
ανασάνω, να ελευθερωθώ, να ζήσω, να υπάρξω.
Επιστροφή στην αρχή