καλώς ήλθατε

Το Κέντρο μας συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή της εξελικτικής συνέχειας του ανθρώπου, κοινωνεί με την δημιουργική φύση της ψυχής μας και δωρείται με την ισχύ της αγάπης. Δι’ αυτής, σκοπεί στην πνευματική καλλιέργεια και εξύψωση του ανθρώπου, στην καταπολέμηση της άγνοιας και ημιμάθειας περί της πνευματικής φύσης και των νόμων που διέπουν την ύπαρξή του.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Στόχος μας η μεταλαμπάδευση της έννοιας της συνέργειας, η μετουσίωση των ιδεών σε πράξη, της μόνης ικανής να αξιώνει την πραγμάτωση της διδαχής και παρέχεται μεταξύ των συνοδοιπόρων, που αναγνωρίζουν την αξία του πολιτισμού ως μοναδικού διεξόδου από τη φθορά της παρακμής.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
Το Κέντρο μας σκέπει ό,τι πολιτισμικά κινείται· την απαρχή των αποφάσεων, των προτάσεων νέας κοινωνικής ευθύνης ή συνθήκης συμβίωσης των εθνών. Η έννοια της προάσπισης εδράζεται στην αγάπη  και έχει αυτήν ως στάση ζωής, που ταράσσει τα κατεστημένα θεμέλια της πνευματικής παρακμής και ανελευθερίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αποστολή μας η ελευθερία των ιδεών, των καινοτόμων, των ικανών να επιφέρουν την απαιτούμενη αλλαγή, αλλά και το επιστήριγμα, η προβολή νέων εγχειρημάτων.  Όπλο μας η διδαχή του πολιτισμού μας, του ελληνικού πνεύματος, η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της ρητής παράδοσης.  Χρέος μας η συνέργεια για την ενεργοποίηση νέας, ανιδιοτελούς κοινωνικής συμμετοχής,  η ανάπλαση προς όφελος της ανθρώπινης ύπαρξης.