Παραγγελία Βιβλίου
«I am the law»

Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων. (Limited coppies anailable)

I am the law

Ενδεικτικό ποσό οικονομικής ενίσχυσης είκοσι (20) ευρώ. Ελεύθερη επιλογή από τον
παραλήπτη τρόπου και μέσου αποστολής. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
● ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Μπορείτε να εκτελέσετε την οικονομική ενίσχυση μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην τράπεζα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
IBAN GR 1201401580158002002007467
Δύνασθε να στείλετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικώς στην δ/εύθυνση
ayrousayrous@gmail.com
Σε περίπτωση κατάθεσης οικονομικής ενίσχυσης, μόλις επιβεβαιωθεί η ενίσχυση, θα
αποσταλεί το σχετικό παραστατικό.
Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά σειρά προτεραιότητος, το συντομότερο δυνατόν, μέχρι
εξάντλησης αποθεμάτων.

Αν επιθυμείτε να παραγγείλετε παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: