Παραγγελία Βιβλίου
«Το δάκρυ του Μαέστρου»

Δυστυχώς το βιβλίο, προς το παρόν, έχει εξαντληθεί.

ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ

Ενδεικτικό ποσό οικονομικής ενίσχυσης δέκα τέσσερα (14) ευρώ. Ελεύθερη επιλογή από τον
παραλήπτη τρόπου και μέσου αποστολής. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
● ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Μπορείτε να εκτελέσετε την οικονομική ενίσχυση μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην τράπεζα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
IBAN GR 1201401580158002002007467
Δύνασθε να στείλετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικώς στην δ/εύθυνση
ayrousayrous@gmail.com
Σε περίπτωση κατάθεσης οικονομικής ενίσχυσης, μόλις επιβεβαιωθεί η ενίσχυση, θα
αποσταλεί το σχετικό παραστατικό.
Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά σειρά προτεραιότητος, το συντομότερο δυνατόν, μέχρι
εξάντλησης αποθεμάτων.

Αν επιθυμείτε να παραγγείλετε παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: