Φόρμα Επικοινωνίας

“Η διαδικτυακή φιλική προσέγγισή σας για πληροφορίες και για θέματα που αφορούν ερωτήσεις, διευκρινήσεις ή την παραγγελία βιβλίων, προωθείται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ τα στοιχεία σας δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης δεν υπόκεινται σε επεξεργασία ή κοινοποιούνται κατ’ ουδένα τρόπο ή με οιοδήποτε μέσον σε τρίτο.”

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Θέμα

    Το μήνυμά σας