Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή σας ως νέο μέλος της ΑΕÍΡΟΥΣ, παρακαλώ επιλέγετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε την αίτηση με τα προσωπικά σας στοιχεία, αφού λάβετε γνώση των σκοπών, αποστέλλοντάς την στο ayrous@ayrous.gr. Το Δ.Σ. εξετάζει την αίτηση εντός λίγων ημερών και, εφόσον την εγκρίνει, εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο μελών του. Θα λάβετε την επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή ποσού δέκα ευρώ (10) και για την ετήσια συνδρομή πέντε ευρώ (5) μηνιαίως ή με εφάπαξ καταβολή ποσού εξήντα (60) ευρώ. Η καταβολή του ποσού της εγγραφής και της συνδρομής σας μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕÍΡΟΥΣ, στη συνέχεια θα παραλάβετε την απόδειξη είσπραξης.

Τράπεζα: ALPHA ΒΑΝΚ
IBAN: GR1201401580158002002007467

Σκοποί του Κέντρου

Η πνευματική καλλιέργεια και εξύψωση του ανθρώπου, η καταπολέμηση της άγνοιας και ημιμάθειας περί της πνευματικής φύσης του ανθρώπου και των νόμων που διέπουν την ύπαρξή του, η διδαχή της αγάπης και ενότητος, η ελευθερία των ιδεών, η αφύπνιση και ανόρθωση των μαζών, η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων, της ελληνορθόδοξης παράδοσης, η διάδοση του ελληνικού πνεύματος, πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, η ενότης, σύμπνοια και συνεργασία των απανταχού Ελλήνων, η κατάδειξη προτάσεων για την απελευθέρωση της χώρας και των εθνών της γης από την διεθνή οικονομική χρεωκρατία, η προστασία της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομίας, η αναζήτηση και δήλωση νέας κοινωνικής συνθήκης συμβίωσης των εθνών εδραζόμενης στην αγάπη, αλληλεγγύη και ανιδιοτέλεια, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της διαφθοράς και αναξιοκρατίας, η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας προς όφελος της ανθρώπινης ύπαρξης, η υποστήριξη της καινοτομίας, η καλλιέργεια, ανάπτυξη καλών σχέσεων των μελών και η συνεργασία με άλλους συλλόγους, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα με παρεμφερείς σκοπούς.