Άξιον Μνείας

Το Κέντρο μας περιβάλλει πολλαπλά τον άνθρωπο και ενεργεί για την αφύπνιση της συλλογικής συνείδησης και μνήμης.  Έχει ως βασική αρχή τη μνημόνευση αξιότιμων των οποίων το αποτύπωμα εμπεριέχει έμπνευση, τελειότητα, αγάπη, Ελλάδα, ανθρωπιά και ελευθερία. Δίχως περιορισμό σε εθνικότητα, πεδίο και χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε στην διάπλαση του νέου εξελικτικού χαρακτήρα των ανθρώπων των επόμενων γενεών. Το παρελθόν παρέχεται ως διδαχή για το παρόν και οδηγός για το μέλλον.

 

 

 

Άξιον Μνείας

Κωνσταντίνος Δοξιάδης  Διαβάστε το αφιέρωμα…

 

James Gates Percival  Διαβάστε το αφιέρωμα…